logo-bns-app.png« Late afternoon sun in Breda | Index | Herdenking Baggy Maggy met eregaste »

September 11, 2004, by Léon Krijnen

De website niet meer gratis? Schande!   

Boos
Van wie de wet is weet ik niet, maar je kunt er vergif op in nemen; als er belangrijke dingen aan een webserver veranderd worden, gaat er met een andere computer iets fout, en gieren de gremlins door de systemen.
Zo ook de afgelopen dagen, waarin een groot gedeelte van de website van BN/DeStem werd afgesloten voor niet-abonnees, die óf een digitaal abonnement zullen moeten nemen, óf voortaan voor het regionale nieuws een andere bron aan zullen moeten boren.
Zonder in technische details te vervallen; doordat in het holst van de nacht de Hermes-server, het hart van het redactionele systeem waar de krant mee gemaakt wordt, onderuit ging, werden er geen artikelen geëxporteerd naar een andere server.

Die op zijn beurt de redactionele content naar de volgende server schopt, die er XML van maakt, en die het spul uiteindelijk in de database van de webserver in de daartoe bedoelde hokjes stopt. Tot overmaat van ramp is de implementatie van de techniek onder en achter 'de slagboom', zoals een en ander in de wandelgangen genoemd wordt, niet geheel vlekkeloos verlopen. Zodat men de afgelopen dagen druk doende was om gremlins te vangen, bugs om zeep te helpen, machines aan te trappen, en de boel te laten werken zoals bedoeld. Het een is inmiddels goed gekomen, het ander volgt.

De reacties zijn intussen wisselend. Sommige abonnees van de krant blijken woedend, omdat ze ten onrechte denken dat ze nu ook nog eens voor de website moeten gaan betalen. Die hebben zowel de aankondiging op de voorpagina van de krant als die op de website niet goed gelezen. Om te beginnen luidt de kop 'Website alleen nog gratis voor abonnees', en aangezien die kop de lading van het artikeltje eronder dekt (vandaag alleen voor abonnees gratis toegankelijk) zou je zeggen dat er geen misverstand mogelijk is. Desondanks landen er nogal wat boze e-mails van abonnees die een en ander kennelijk niet helemaal goed begrepen of gelezen hebben. Bij deze; bent u abonnee van de krant, dan blijft iedere letter, iedere foto, ieder artikel, volledig en gratis tot uw beschikking. Dat misverstand de wereld uit geholpen hebbende, blijken er ook nogal wat niet-abonnees die een uitgesproken mening ventileren over het gegeven dat de zon voortaan niet meer voor niets opgaat. De toonzetting varieert van treurnis en irritatie tot hevige opwinding. Waar we de arrogantie en het lef vandaan halen! In een ver buitenland levende of verblijvende lezers blijken bitter teleurgesteld omdat de informatiestroom met de regio wordt afgesneden. Niet terecht, want iedereen kan met een credit card een digitaal abonnement op de website nemen, waar men zich ook bevindt. Waar we het arrogante lef vandaan halen? Tja, ik neem aan dat die lezers dat aan de bakker of de melkboer ook niet vragen, als die de karnemelk en de kadetjes hebben afgeleverd, en hun hand ophouden omdat ze even willen vangen.

Het antwoord aan alle niet betalende bezoekers van de website die zich afvragen waar we mee bezig zijn en die ons erop wijzen dat het nooit kan werken, dat we onze inkomsten maar uit buttons en banners moeten halen en dat we het niet goed begrijpen en of aanvoelen, is simpel: we kunnen niet aan de ene kant gratis weg blijven geven waar we aan de andere kant geld voor blijven vragen. Een krant die een website maakt moet dat zo goed mogelijk doen, hetgeen betekent dat je al het nieuws er zo snel mogelijk op moet zetten. Dat gaat echter ten koste van de papieren krant, als steeds meer mensen zich af gaan vragen waarom ze een abonnement zouden blijven nemen als de inhoud van de krant ook gratis op internet te vinden is. Enig pragmatisme is echter ook op zijn plaats, want het heeft natuurlijk weinig zin om internationale gebeurtenissen die via ether en internet door velen verspreid worden, op de website af te gaan schermen.

Dus doen we dat alleen met onze 'core business', het regionale nieuws, de regionale achtergrondartikelen en analyses, de fotoalbums, de belangrijkste onderdelen waarom onze abonnees onze abonnees zijn. Voor die artikelen en onderdelen komt een euro-tekentje te staan, en alleen abonnees hebben daar gratis toegang toe. Wie daar niet bij kan, kan er niet bij omdat-ie er geen cent voor over heeft, en heeft daarmee, met alle respect, geen recht van spreken. Wie dat hier in de krant leest zal zijn schouders erbij ophalen, want hij is abonnee. Overigens mag iedere niet-abonnee aan het eind van dit stukkie zijn geweer schouderen en op me beginnen te schieten, want bovenstaand komt op de website in de categorie 'internet' terecht, en ten aanzien wat over internet geschreven wordt, blijft een oude traditie gehandhaafd: gratis. Wie het daar niet mee eens is, maakt maar een euro over, en die donateer ik dan wel aan een goed doel. Want, zoals dat gaat in deze wereld, is de uitgever niet alleen mijn baas, maar ook eigenaar van ieder woord dat ik produceer. Mij mijzelf rust het geestelijk eigendom, maar hij maakt uit hoe het ten gelde gemaakt wordt.

Tenslotte een overweging voor iedereen die moord en brand schreeuwt omdat we geld voor ons product vragen, waarbij de grootste kabaalschoppers niet schromen om elementaire fatsoensnormen te overschrijden. Maar goed, dat is internet. Velen wijzen ons erop dat we grote stommelingen zijn omdat alles toch gratis beschikbaar blijft, bijvoorbeeld op de website van Omroep Brabant. Het is maar net hoe je het bekijkt. Die wordt in de lucht gehouden dankzij acht miljoen Euro subsidie per jaar. Het verschil is dat u daar niet hoeft te kiezen tussen wel of niet betalen, want dat heeft u al gedaan. Dat geld komt uit uw zak.

Posted: September 11, 2004 08:33 PM (941 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .