logo-bns-app.png« Google.Net: gratis WiFi voor iedereen? | Index | Venus en Mars op het web »

August 17, 2005, by Léon Krijnen

Interessant experiment in Seattle   

spi.gifDe Seattle Post Intelligencer heeft een 'Virtual Editorial Board' geinstalleerd waarop de bezoekers van de website opgeroepen worden om hun mening over het commentaar van de krant te geven, voordat dat wordt gepubliceerd.
Iedere morgen om 09:00 begint de vergadering van de werkgroep commentaar, waarin besproken wordt over welke lopende zaak het dagelijks hoofdredactioneel commentaar geschreven zouden kunnen worden.
Na de bijeenkomst van de werkgroep worden alle onderwerpen die besproken zijn, gepost in het Virtual Editor Board.
Bezoekers worden opgeroepen om er op te schieten, commentaar op het mogelijke commentaar te geven, of andere ideeën aan te dragen.
Die reacties kunnen op verschillende manieren voor de krant - of de website - hergebruikt worden.

Een van de mogelijk gevolgen van deze manier van werken is volgens eindredacteur Mark Trahant dat de krant regelmatig zijn eigen officiële standpunt bij zou kunnen stellen: 'I can imagine that we might even have to rethink our position occasionally'.

Link: Virtual Editorial Board
Link: Here's your chance to shape opinion

Posted: August 17, 2005 08:17 AM (163 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .