logo-bns-app.png« GNews + GMaps: visual RSS? | Index | XSKrijnen: wat ben ik waard? »

October 28, 2005, by Léon Krijnen

Senioren en internet in De Grote Kerk   

jlo.jpg
Tweehonderd leergierige senioren in een middeleeuwse kerk, die wegwijs op internet gemaakt worden door tweehonderd leerlingen van middelbare scholen uit Breda en omgeving. Op tweehonderd computers die in een netwerk met elkaar en het internet verbonden zijn, achter iedere computer een oude leerling en een jonge leraar.

Dat is de opvallende manifestatie op 22 november 2005 in de Grote Kerk in Breda, georganiseerd door de Stichting Jong leert Oud. Op die dag zijn niet alleen tweehonderd senior leerlingen en evenzovele junior leraren aanwezig in de kerk, maar zal ook een groot aantal genodigen uit het bedrijfsleven, politiek en media acte de presence geven.

De Stichting Jong leert Oud is in het leven geroepen om internet en e-mail toegankelijker te maken voor ouderen. Het is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Breda, Gilde de Baronie en de Nassau scholengemeenschap. In het kader van het project geven leerlingen van de hoogste klassen VWO en HAVO - de docenten - al enkele jaren een cursus internetten en emailen aan vijftig-plussers; de leerlingen.

De cursussen worden op vijf woensdagmiddagen gegeven. De aanleiding was de lange wachtlijst bij het Gilde Baronie voor de pc-oefenplaatsen, waaruit bleek dat er onder ouderen een enorme honger naar PC kennis is.
Bij de Vrijwilligerscentrale Breda en de Nassau bestond een andere behoefte: om jonge mensen in contact te brengen met vrijwilligerswerk. De drie partijen staken de koppen bij elkaar en het resultaat was de cursus Jong leert Oud. Jongeren worden aangesproken op dat waar ze goed in zijn. Ouderen hebben daar profijt van.

Jongeren kunnen zich op deze manier ook bekwamen in kennisoverdracht. Dit is slechts een van de competenties die ze kunnen halen wanneer ze zich opgeven als docent voor de cursus. Een niet onbelangrijk effect van dit initiatief is dat generaties bij elkaar gebracht worden en daardoor vooroordelen weggenomen worden. 'Tenslotte blijkt zo'n jongen met een piercing door zijn neus eigenlijk een aardige gast te zijn'.

Nadat met succes een aantal cursussen heeft plaats gevonden op de Nassau, is de cursus de afgelopen twee jaar uitgezet op enkele andere scholen in Breda en omstrelen.

Jong leert Oud Scholen is mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord Brabant, de Gemeente Breda en de ondersteuning van Dagblad BN/DeStem.

De manifestatie op 22 november is tevens de afsluitende dag van de lopende cursussen in Breda en omgeving. In de Grote Kerk worden op die dag de examens afgenomen, waarna aan de geslaagden het certificaat overhandigd zal worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om in uw medium aandacht te besteden aan het project, aan de cursus en aan de manifestatie.

Uiteraard bent U van harte welkom op 22 november aanstaande in De Grote Kerk. De manifestatie is voor iedereen gratis toegankelijk.

Meer informatie op www.jongleertoud.nl


Posted: October 28, 2005 12:34 PM (450 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .