logo-bns-app.png« De financiën van Twitter | Index | (On)wettig »

June 12, 2010, by Léon Krijnen

Ook de politie slaat aan het twitteren   

twitter-politie.jpg

De politie Midden en West Brabant is aan het twitteren geslagen. Drie wijkagenten, in Breda, in Etten-Leur en in Tilburg, zijn begonnen te Twitteren vanuit hun werkgebied.

Peter Smaardijk doet dat vanuit Etten-Leur, Ilse Segers vanuit het centrum van Breda, en Andre Wever en
Michel van Dongen vanuit de wijken Kruidenbuurt en Kraaiven in Tilburg.

De wijkagenten gaan vooral twitteren over waar ze mee bezig zijn. Ze melden hun volgers wat hen opvalt,
hoe ze actie ondernemen en wat burgers zelf kunnen doen.

De inmiddels geplaatste berichten variëren van een opgerolde hennepkwekerij tot de aankondiging van een
verkeerscontrole, van het waarschuwen voor een zakkenroller tot een getuigenoproep naar aanleiding van
een vernieling.

Volgens een woordvoerder van de politie bieden de geplaatste tweets een inkijk in de manier waarop de
wijkagent zijn werk voor de buurt doet en hoe hij burgers daarbij wil betrekken. De Twitter-adressen
van de wijkagenten worden in de betreffende wijken bekend gemaakt en zijn ook te vinden op de website
van de Politie Midden en West Brabant.

Volgens woordvoerder Jeroen Steenmeijer werkt het gebruik van Twitter drempelverlagend. "Er hoeft
bijvoorbeeld niet perse iets gebeurd te zijn om iets te melden bij de wijkagent of informatie te delen
met anderen. Bovendien kan de wijkagent op deze manier met een heleboel mensen tegelijkertijd contact
onderhouden".

De politie hoopt dat er door het initiatief via Twitter een community tot stand zal komen in de wijk.
Steenmeijer: "Het netwerk van de wijkagent groeit, en bewoners zullen eerder geneigd zijn om te
helpen helpen bij het bestrijden van criminaliteit. De bereidheid om zaken te melden zal toenemen, en
daarmee ook het gevoel van veiligheid".

De tweets bieden een inkijk in de manier waarop de wijkagent zijn werk voor de buurt doet en hoe hij
burgers daarbij wil betrekken.


Link: Twitter Peter Smaardijk

Link: Twitter Ilse Segers

Link: Twitter Andre Wever en Michel van Dongen

Link: Website Politie Midden en West Brabant

Posted: June 12, 2010 02:27 PM (318 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .