logo-bns-app.png« How Google works? | Index | Wat is er mooier: de auto's of het gebouw? »

July 17, 2010, by Léon Krijnen

Tweet me please, vanuit de Trêveszaal   

twitter-maxime.png

Gezien het niveau in de Bredase raad, waar men elkaar al vergaderend op Twitter voor roddelaar en relnicht uitmaakt was ik geneigd om Guusje ter Horst gelijk te geven. Ze heeft zich als minister van Binnenlandse Zaken doodgeërgerd aan haar collega's.

Die zaten er tijdens de kabinetsvergaderingen vrolijk te twitteren, mailen, smsíen, internetten, of gewoon met hun gadgets te spelen.

Als het aan ter Horst ligt, inmiddels ex-minister, moeten de mobieltjes, de iPhones en iPads, de Nokiaís en de Blackberries voortaan bij de bodes ingeleverd worden.

Maar omdat ik aanneem dat het niveauverschil van het getwitter tijdens een vergadering op het stadhuis van Breda en eentje in de Trêveszaall evenredig is met dat van de deelnemers, heeft Ter Horst het mis.

Als minister is een aantal eigenschappen onontbeerlijk. Intelligentie bijvoorbeeld, al is het maar een gezonde portie politieke boerenslimheid. Ambitie, inzet en uithoudingsvermogen spelen ook een rol.

Voorsprong heeft de multi-tasker die minstens drie dingen tegelijk kan doen. Laat ze hun speeltjes houden, maakt ze alleen maar effectiever. Fanatiek twitteraar is Maxime Verhagen, nog nooit op een onvertogen tweet betrapt.

Maxime heeft mijn hart gestolen met de manier waarop hij een iPhone 4.0 van de zaak geritseld heeft.

Hetgeen mij nog steeds niet gelukt is. Boosheid, list en bedrog moest eraan te pas komen, dwars tegen alle oekaze's van het it-politburo van Buitenlandse Zaken in, maar hij hééft hem.

Twitter me maar eens gauw hoe je dat voor elkaar gekregen hebt. Liefst vanuit de Trêveszaal.

Webwereld: Verhagen forceert iPhone van de zaak

Twitter: Maxime Verhagen

Posted: July 17, 2010 09:57 AM (255 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .