logo-bns-app.png« Sigard signaleert de agressie | Index | De modernste snufjes van vroeger »

August 05, 2010, by Léon Krijnen

Wegenbelastingvrije auto's niet aan te slepen   

Tesla-Roadster.jpg

Veel meer Nederlanders dan verwacht blijken een nieuwe, kleine en zuinige auto aan te schaffen. Een 'groentje', dat zo weinig CO2-uitstoot dat het vrijgesteld is van wegenbelasting is. Boven alle verwachtingen blijken er de eerste zes maanden van dit jaar al bijna net zoveel belastingvrije auto's verkocht te zijn als totaal in 2009.

Fotoalbum: Alle auto's die onder de regelingen vallen

Van de tot nog toe 270.503 verkochte nieuwe auto's vallen er nu al 50.827 onder een van de fiscaal zuinige regelingen.

Oftewel: één op de de vijf nieuwe auto's is vrijgesteld van wegenbelasting. Volgens een woordvoerder van de branchevereniging Bovag gaat de verkoop van belastingvrije auto's de komende maanden nog meer stijgen.

Dat komt omdat autofabrikanten nu nieuwe diesels beginnen uit te brengen die aan de voorwaarden voldoen. Daardoor wordt de regeling dubbel aantrekkelijk, want de wegenbelasting die voor een diesel betaald moet worden is in vrijwel alle gevallen het dubbele van de benzineuitvoering. Werden er vorig jaar nog maar 65 exemplaren verkocht van de kleinste en schoonste dieseltjes, nu zijn er al meer dan 2000 over de toonbank gegaan.

In het segment kleine diesels scheelt het de privé-rijder al gauw een duizend euro per jaar aan wegenbelasting. Voor bedrijven die lease-auto's ter beschikking stellen aan hun personeel en voor zakelijke rijders zijn die diesels ook extra aantrekkelijk omdat ze in het lagere 14 procents-bijtellingstarief vallen. Dat is goed nieuws voor de nieuwe ministers van VROM en Landbouw, want al die schonere en zuinigere auto's stoten veel minder broeikasgassen uit dan de karretjes die ze vervangen hebben. Het lijkt echter slecht nieuws voor de nog te benoemen minister van Financiën.

Die loopt dit jaar op deze manier toch 34 miljoen euro aan wegenbelasting mis? "Met dat bedrag is rekening gehouden", aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën. "Die cijfers heeft minister De Jager al ge- meld toen hij zijn plan presenteerde. We constaren dat de regeling een groot succes is, en dat is precies waar we op hoopten toen het plan gepresenteerd werd."

Bij de Bovag zijn ze zo mogelijk nog blijer met de gestegen verkoop van de schone auto's, maar een woordvoerder van de branchevereniging houdt een slag om de hand.

"Tot nog toe is gebleken", aldus Paul de Waal, "dat dit soort stimulerende fiscale maatregelen geen lang leven beschoren is. Meestal verdwijnt zo'n regeling na een of twee jaar weer. Tot onze ergernis, want je weet eigenlijk nooit waar je aan toe bent. Dit soort regelingen zou voor minstens vier jaar vastgelegd moeten worden, alleen al in verband met alle lease-contracten die voor vier jaar afgesloten worden."

De mededeling van het ministerie dat er op dit moment niet gedacht wordt aan aanpassing of verandering, verbaast De Waal niet. "Dat zegt niet zoveel. Dat plan is een kroonjuweel van De Jager, dus daar nemen ze op dit moment echt geen afstand van. We zullen af moeten wachten hoe er straks onder een nieuwe regering over gedacht wordt."

Binnen de VVD blijkt enige scepsis over de wenselijkheid van regeling te bestaan.

Kamerlid Anne Mulder zie vorige week dat belastingen geheven dienen te worden om inkomsten te genereren.

"Niet om gedrag te veranderen. Want als iedereen die gewenste verandering maakt, krijg je vanzelf een gat in je begroting."

Op www.bndestem.nl/economie alle verkoopcijfers, een overzicht van de verschillende fiscale regelingen en een overzicht van alle auto's die op dit moment onder een van de regelingen vallen.

Posted: August 5, 2010 09:40 AM (565 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .