logo-bns-app.png« Suicide Twins | Index | Liberale kopstukken in Made »

November 20, 2010, by Léon Krijnen

'Alles draait om participatie en integratie'   

Een zegen voor de vakbond, maar jammer voor de politiek. Dat gevoel dringt zich al op twee minuten nadat Agnes Jongerius het spreekgestoelte in de Grote Kerk in Breda heeft beklommen.

Volledige rede José Zalanquett: 'De zachte krachten van globalisering.'

Voleldige rede Agnes Jongerius: 'Een wereldwijd sociaal akkoord.'

De voorzitter van de FNV knalt er een Multatulilezing uit om in te lijsten. Inhoudelijk, maar de vrouw die Nederland kent als gelouterd onderhandelaar blijkt ook nog een geboren redenaar, in woord en gebaar. Prachtig ritme, bevlogen toespraak, de juiste gebaren op het goede moment. Jammer dat ze niet iedere dag in de Tweede Kamer in beeld komt.

Jongerius ging gisteravond in de veertiende Multatulilezing uitgebreid in op de rol van de vakbeweging in de multiculturele samenleving. Op de volgens haar belangrijkste sociale kwestie van deze tijd: de danig verstoorde balans tussen solidariteit en diversiteit.

„De discussie over immigratie en integratie is in Nederland en ook daarbuiten onaanvaardbaar, onnodig verscherpt,” aldus Jongerius. „Natuurlijk zijn er problemen, maar die moeten niet gedramatiseerd worden. Alles draait om emancipatie en participatie: die twee elementen vormen de sleutel tot integratie. Dat lukt wonderwel, kijk maar naar de verbluffende resultaten die jongeren van allochtone afkomst behalen in onderwijs, in bedrijfsleven, de politiek en de wereld van sport en cultuur.”

Jongerius werd vooraf gegaan door professor José Zalaquett, voorzitter van de Chileense waarheidscommissie.

Een internationaal befaamd jurist, wiens rede was zowel een college als een pleidooi bleek. Een intellectueel met een verfrissende kijk op de voordelen van globalisering.

Zalaquett wees er op dat globalisering meer is dan economie, macht en wereldhandel. „Globalisering heeft wel degelijk vele voordelen opgeleverd. De invloed van burgerinitiatieven op het gebied van mensenrechten, milieu en corruptiebestrijding is er eveneens een gevolg van”, aldus de Chileen in vloeiend Engels.

„Als gevolg van de verbeterde internationale relaties en communicatiemogelijkheden zijn vrede en vrijheid de laatste decennia belangrijk verbeterd. Omdat burgerinitiatieven door die betere relaties en nieuwe technische mogelijkheden enorm konden groeien. Daar hebben die zogenoemde zachte krachten hun voordeel mee kunnen doen.”

Volgens Zalaquett zijn het niet de politici geweest die de aandacht gevestigd hebben op de schending van de mensenrechten, op het misbruik van macht en middelen en op de verwoesting van het natuurlijk erfgoed. „Maar het zijn bezorgde burgers en actiegroepen van wie we het in de toekomst ook weer moeten hebben als het gaat over nieuwe nationale en internationale sociale verhoudingen.”

De Multatulilezing is een initiatief van de Stichting Multatulilezing die de lezing afwisselend in Leuven en Breda organiseert. Om de twee jaar wordt de lezing in Breda gehouden en wordt daar georganiseerd met steun van Cordaid, de gemeente Breda, Avans Hogeschool, de KMA, COS Midden- en West Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

In de voorgaande edities spraken onder anderen Frits Bolkestein, Jan Pronk, Agnes van Aardenne en Gerard Kleisterlee, bisschop Muskens, Theo van Boven, Ad Melkert en Kader Abdollah in Breda.

Volledige rede José Zalanquett: 'De zachte krachten van globalisering.'

Volledige rede Agnes Jongerius: 'Een wereldwijd sociaal akkoord.'

Posted: November 20, 2010 12:42 PM (497 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .