logo-bns-app.png« Fanatisme: een hutspot van religie en politiek | Index | Strippers »

December 11, 2010, by Léon Krijnen

Defensie US verbiedt disks en sticks   

karin-towt.jpg

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft tot nader order alle troepen verboden om gebruik te maken van cd's, dvd's en usb-sticks, en alle andere verwijderbare gegevensdragers.

Iedere militair die een stick of een disk in een computer van de baas stopt riskeert is strafbaar en riskeert een gang naar de krijsgraad.

Het dienstbevel is uitgevaardigd door generaal-majoor Richard Webber. Volgens de 'Cyber Control Order' is 'iedere denkbaar gebruik van verwijderbare media uit den boze.

Op alle systemen, servers, en stand-alone machines op het beveiligde netwerk van het ministerie van defensie. Soortgelijke richtlijnen zijn gegaan naar andere takken van de krijgsmacht.

Het besluit is genomen om de aanlevering van nog meer geheime documenten naar WikiLeaks te voorkomen.

Het leeuwendeel van de content op WikiLeaks is in het bezit gekomen van Assange en zijn aanhangers via een cd die gebrand is door de gearresteerde militair Bradley Manning.

Het Pentagon is al maanden bezig met een onderzoek naar de vraag of de krijgsmacht kan functioneren zonder het gebruik van verwisselbare media. Als in alle computers in de defensienetwerken de mogelijkheden daartoe op hardware niveau uitgeschakeld zouden worden, zou de controle een stuk gemakkelijker worden.

Op dit moment is ongeveer 60 procent van alle militaire machines nu aangesloten op een 'Host Based Security System', waarmee qua richtlijnen afwijkend of qua omvang opvallend dataverkeer opgespoord kan worden.

Volgens ingewijden is het nog maar de vraag of de krijgsmacht in het veld kan functioneren zonder gebruik van verwisselbare media. "De computers kunnen niet overal aan internet aangesloten worden", aldus een militaire bron op Wired.com.

"Soms is de bandbreedte niet voldoende. Dan is een dvd of een stick de enige manier om informatie van de ene machine naar de andere machine te verplaatsen."

Militairen kunnen daardoor in een duivels dilemma belanden, volgens de door het belangrijkste Amerikaanse Internet Magazine geciteerde woordvoerder.

"Er kan bijvoorbeeld een dringende actuele noodzaak onstaan om zo snel mogelijk operationele gegevens naar een computer elders te sturen. Daar kunnen mensenlevens mee gemoeid zijn. Als er op dat moment geen communicatie over het netwerk mogelijk is, wat dan?"

Twee jaar geleden verbood het Pentagon al eens om verwisselbare de media te gebruiken. Dat nadat een relatief eenvoudige worm verspreid werd op honderdduizenden computers.

Het verbod werd weer opgeheven nadat na de worm opgeruimd was via de operatie 'Buckshot Yankee'.

Bradley Manning heeft toegegeven dat hij kort daarna begonnen is met het kopiëren en doorgeven van informatie aan Wikileaks.

Posted: December 11, 2010 11:50 AM (403 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .