logo-bns-app.png« Strippers | Index | Oldtimers toch op nieuw kenteken »

December 17, 2010, by Léon Krijnen

Geen petjes, geen hoofddoekjes   

cgb.jpg

Antidiscriminatiebureau Radar, met vestigingen in Rotterdam en Breda, begint twee procedures tegen de landelijke fitnessketen Fit For Free. Dat omdat die in de voorwaarden betreffende het lidmaatschap alle vormen van hoofdbedekking verbiedt. Fit For Free maakt daarin geen onderscheid tussen pubers met petjes en vrouwen met hoofddoekjes.

Link: CGB over hoofddoekjes

Link: schriftelijke reactie Fit For Life

Radar heeft een bodemprocedure opgestart. Drie vrouwen die deze week in Rotterdam te horen kregen dat ze alleen actief lid konden worden zonder hoofddoekjes, zouden gisteren aangifte gaan doen. Fit For Free heeft 29 vestigingen in Nederland, waaronder in Breda en Roosendaal.

Volgens Radar is er sprake van discriminatie als vrouwen die hoofddoekjes vanwege hun geloof dragen, daarom als lid geweigerd worden. Ook al worden andere vormen van hoofdbedekking, zoals bandana's, hoeden en petjes door de fitnessketen niet toegestaan.

Juridisch medewerker en vertrouwenspersoon Margriet Maris van Radar zegt dat Fit For Free de afgelopen jaren al drie maal op de vingers getikt door de Commissie voor Gelijke Behandeling (CGB). "Maar de directie van de sportschool blijft categorisch weigeren om de algemene voorwaarden op dit punt aan te passen."

De CGB heeft naar aanleiding van eerdere klachten steeds geoordeeld dat er sprake is van indirecte discriminatie op basis van geloof. "Dat is onze uitspraak, maar die is niet bindend", aldus Marcel Scholten van de CGB. "Al zien we in tachtig procent van de gevallen na een uitspraak van ons, dat de betrokken partijen er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kan met met onze uitspraak in de hand naar de rechter te stappen.

Maris zegt dat het zeer kwetsend is voor vrouwen om ergens geweigerd te worden op basis van hun hoofddoek.

Radar stond vier jaar geleden als een moslima bij, die lid was van een Roosendaalse sportschool. Toen die gelegenheid in 2006 werd overgenomen moest ze van de een op de andere dag haar hoofddoek afzetten. Toen ze dat weigerde, werd haar lidmaatschap beëindigd, en werd haar de toegang tot de nieuwe Roosendaalse vestiging van Fit For Free ontzegd.

Ook toen oordeel de CGB via Radar dat er sprake was van discriminatie.

Waarom heeft zo lang geduurd tot er een bodemprocedure is opgestart, of aangifte gedaan?

"We heb zo lang mogelijk geprobeerd om er in de minne uit te komen," aldus Maris "Maar dat is niet gelukt. We hebben daarom uiteindelijk besloten om de uitspraken van de CGB door de rechter te laten toetsen."

Volgens de directie van Fit For Free is het handelen van de keten wel degelijk goedgekeurd door de CGB.

"Hoewel wij het erg vervelend vinden dat de huisregels ook leden raken waarvoor ze niet bedoeld zijn, handhaven wij ons standpunt. Handhaving is slechts mogelijk door de regels voor iedereen consequent te handhaven.

De woordvoerder van de directie zegt zich niet te willen laten verleiden tot een geloofsdiscussie.

"Daar gaat het ons helemaal niet om, maar om een goede sfeer in onze vestigingen. Daar horen geen petjes, caps of ander soort hoofdbedekking bij. Wij staan open voor alle bevolkingsgroepen. Dit blijkt uit de grote culturele diversiteit van onze leden en dat gaat heel goed samen."

Posted: December 17, 2010 11:32 AM (515 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .