logo-bns-app.png« Geen petjes, geen hoofddoekjes | Index | Kerstfilms »

December 19, 2010, by Léon Krijnen

Oldtimers toch op nieuw kenteken   

oldtimers-rdw.jpg

Autoliefhebbers die een oldtimer aan het restaureren zijn zonder over het complete oorspronkelijke kenteken te beschikken kunnen weer opgelucht ademhalen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft besloten om op bepaalde voorwaarden toch een nieuw kenteken af te geven

Daarmee is een maatregel die voor de nodige onrust in de oldtimer wereld zorgde, weer ingetrokken.

In augustus kondigde de RDW dat er binnen een maand een regeling in werking zou treden, waarbij het verplicht werd om een kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig, dat eerder in een andere EU lidstaat was geregistreerd.

Deze aanpassing was volgens de RDW nodig vanwege Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving. Het besluit werd onmiddellijk aangevochten door de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).

Die vereniging wees RDW op de situatie in andere EU landen, waar de gewraakte maatregel anders wordt geïnterpreteerd. Deze landen hanteren veelal de voorwaarde, dat de identiteit van het voertuig vastgesteld moet kunnen worden aan de hand van het chassisnummer en andere voertuig gegevens.

Een en ander heeft ertoe geleid dat RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek bij de Europese Commissie gaan indienen om een en ander aan te passen. In afwachting van besluitvorming van de Europese Commissie is het nu weer mogelijk maken om voertuigen zonder documenten als Deel I en II in te voeren en op een Nederlands kenteken te zetten.

Voorwaarde is wel dat kan worden voldaan aan de volgende eisen: positieve identiteitsonderzoek, positieve uitslag op onderzoek naar crimineel verleden van het voertuig en verklaring van geen bezwaar van het land waaruit de wagen oorspronkelijk afkomstig is.

De FEHAC heeft toegezegd daar aan mee te zullen werken aan de hand van de door de FEHAC afgegeven bouwjaarverklaringen.

Volgens woordvoerde Bart de Boer van de FEHAC betekende de maatregel immers een concrete aanslag op het behoud van het mobiele erfgoed, waarvoor de FEHAC zich al 35 jaar inzet.

"Van veel oldtimer voertuigen binnen de EU (inmiddels 27 landen) zijn in de loop der jaren de voertuigdocumenten verloren zijn gegaan. Vaak voertuigen die ooit buiten gebruik gesteld en vervolgens vergeten of weggezet zijn in afwachting van een grote restauratie.

Nadat de technische kant van de restauratie is voltooid en de voertuigen weer geschikt zijn voor deelname aan het verkeer, worden ze ter keuring aangeboden en na goedkeuring kan er opnieuw een kenteken worden afgegeven. Dat is voor de eigenaar een bekroning op zijn werk, vaak na een jarenlang proces."

Posted: December 19, 2010 12:02 PM (418 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .