logo-bns-app.png« 'Helft alle stoffen is kankerverwekkend' | Index | Moerdijk fikt nog wel even door »

January 12, 2011, by Léon Krijnen

Blijf met je handen uit de chemische soep   

soep.jpg

In roetdeeltjes die tot tien kilometer benedenwinds van de brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack zijn aangetroffen, is dioxine aangetroffen. Het gaat daarbij om het gebied op de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht, waar vorige week woensdagmiddag en -avond de gitzwarte rook van de brand in Moerdijk neerdaalde.

Dat werd dinsdag bekendgemaakt door de burgemeesters Arno Brok van Dordrecht en Peter van der Velden van Breda tijdens een persconferentie op het stadskantoor van Breda. Bij één monster in Strijensas, op drie kilometer van de brand, is een gehalte aan dioxine aangetroffen dat hoger dan normaal is voor veevoer.

Volgens Van der Velden en Brok zijn de promillages die in de andere monsters zijn aangetroffen niet hoger dan te doen gebruikelijk in de wintermaanden.

Volgens onderzoeker Kees van Luijk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er nader onderzoek nodig naar roetdeeltjes die buiten een straal van tien kilometer gevonden zijn. "De meetresultaten daarvan zijn nog niet bekend."

Volgens Van der Velden, plaatsvervangend veiligheidscoördinator en burgemeester van Breda, is het gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht dusdanig laag dat er geen schadelijke effecten zijn te verwachten bij inademing.

"Mensen in de directe omgeving van de brand hebben geen risico gelopen bij inademing. Wel kan contact met bluswater een risico betekenen", aldus Van der Velden.

Brok en Van der Velden noemden de resultaten geruststellend. Om vervolgens wel iedereen die tijdens de brand beroepshalve ter plaatse is geweest, aan te raden zich te laten registreren bij de arbo, de GGD of een bedrijfsarts. Het gaat dan om werknemers van Chemie-Pack en aanpalende bedrijven, brandweerlieden, verkeersregelaars, politiemensen, schoonmakers en journalisten. "Die hebben meer risico gelopen op een hogere blootstelling, omdat ze er dichtbij stonden."

Mensen die klachten hebben, of ze nou op of rond Moerdijk waren, of aan de overkant van het Hollandsch Diep, wordt aangeraden om naar de huisarts te gaan en daar een vragenlijst in te vullen. Het RIVM heeft een gevalideerde vragenlijst gestuurd naar de huisartsen, de GGD en de arbo-diensten in de omgeving.

Milieuarts Henk Jans raadde iedereen aan om fysiek contact met de sloten en de Roode Vaart ter hoogte van het industrieterrein te voorkomen. "Blijf van dat water af," benadrukte hij, "dat is een chemische soep van bluswater met allerlei verbindingen. Dat heeft een zuurgraad van elf tot veertien. Zo sterk basisch, dat het direct ernstig letsel oplevert."

De resultaten die gisteren bekend werden gemaakt, betroffen alleen die van het eerste voorlopige onderzoek van het RIVM. Naast het door het Openbaar Ministerie aangekondigde justitiële onderzoek, is ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid in actie gekomen.

Onder leiding van Pieter van Vollenhoven wordt gepoogd om oorzaak, achtergronden en verloop van de crisisbestrijding in kaart te brengen.

Het sporenonderzoek is in handen van een team van dertig specialisten waarin RIVM, Nederland Forensisch Instituut, brandweer en justitie participeren. Brabantse Delta onderzoek het bluswater, en Brabant Water de kwaliteit van het drinkwater.

Posted: January 12, 2011 11:11 AM (482 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .