logo-bns-app.png« Blijf met je handen uit de chemische soep | Index | De Monarchie »

January 13, 2011, by Léon Krijnen

Moerdijk fikt nog wel even door   

ibc.jpg
Intermediate Bulk Containers (IBC), zoals ze in de chemische industrie veel gebruikt worden. Let wel: deze foto is niet op Moerdijk gemaakt. Foto Wikimedia Commons

Ondanks het gevaar voor de gezondheid, het ongemak voor brandweer, hulpverleners en werknemers is zo'n brand en de nasleep natuurlijk een mooie klus voor journalisten. Om in termen te blijven: het fikt nog wel even door, op de krant zullen we er voorlopig wel even mee aan de slag blijven.

Intussen ben ik ook nog geïnterviewd door Paul Henley, live op BBC World Service. En het AD heeft gisteren gevraagd of ze mijn foto vanaf Strijensas, met het vuurtorentje onder de vulkaan, mogen recyclen. Staat hier: 'Wat als ik na tien jaar kanker heb?'

Mijn verhaal van vandaag ging over de 170 ton HFA 3033 op de brandweerlijst. Verder hebben we de post van onze ex-directeur Dick Ahles op Dutch Cowboys als analyse in de krant geplaatst. Ben benieuwd waar ik vandaag op ga stuiten. Oh ja, op verzoek van de hoofdredactie ook nog even de vragenlijst voor de GGD ingevuld en opgestuurd.

Zo stond mijn verhaal vandaag op de voorpagina:

Volgens Dr. W. Dorrepaal, eigenaar directeur van DBM Blending op industrieterrein Moerdijk, is het klip en klaar wat de intensiteit van de brand bij Chemie-Pack heeft veroorzaakt. Bijna 170 ton hoog-explosief ton 2-ethylhexilnitraat, grotendeels in plastic verpakkingen. "Die hoveelheid had nooit opgeslagen mogen worden."

Op de brandweerlijst die eergisteren door de authoriteiten is verspreid duikt HFA 3033 driemaal op. Dat onder de geldende regels onder geen beding in die hoveelheden opgeslagen mogen zijn. Het is een bijna explosieve stof met een historie van branden als gevolg van foutieve hantering.

"Kijkt u zelf maar op pagina 9 en 23 van de brandweerlijst," aldus Dorrepaal. "Er staat eenmaal 101.300 liter, eenmaal 3200 liter, en eenmaal 56282 liter, opgeteld 169.782 liter. Er is in de winter altijd een levendige handel in HFA 3033, omdat het bij lage temperaturen door diesel gemenegd wordt."

DBM Blending, het bedrijf van de heer Dorrepaal, werd in 2004 door een vergelijkbare brand getroffen.

"Naar de oorzaak is het nog steeds gissen", aldus Dr. Dorrepaal, "het gebeurde op een zaterdag, toen er niemand aanwezig was. De brand heeft onze productiehal volledig vernietigd en heeft bijna 6 uur geduurd. Gelukkig heeft de brand zich niet uitgebreid naar andere compartimenten, waaronder een tankpark en een opslagloods met honderden tonnen chemicaliën. "

Volgens Dorrepaal duidt de omvang van de brand op Moerdijk op falende compartimentering. Over de directe oorzaak van de brand wil hij niet speculeren. "Maar de bestaande regelgeving houdt geen rekening houdt met branden die langer duren dan de enkele uren waarop scheidingsconstructies zijn uitgelegd. Maar als je kijkt naar de omvang van de brandhaard bij Chemie Pack in de beginfase kan je niet anders cocnldueren dat de compartimentering binnen luttele minuten gefaald heeft."

Volgens Dr. Dorrepaal handhaaft de overheid handhaaft vooral op milieuregelgeving en nauwelijks op brandpreventie. "Je ziet ook dat regels om bodem, water en lucht te beschermen ten koste kunnen gaan van brandveiligheid. Sommige compartimenteringen zijn misschien zinvol om chemische reacties tussen opgeslagen stoffen te voorkomen. Daarbij wordt vooral op op zuur-base reacties, maar die regels hebben geen enkele functieloos bij een brand."

Volgens Dorrepaal verhoogt blussen met water risico's op milieuvervuiling. "Bovendien kan brandoverslag bevorderd worden via brandende koolwaterstoffen die zich over het wateroppervlak verspreiden."

Grotere chemieconcenrns zouden hun hun ompakkingen en formuleringswerk vaak uitbesteden uit naar kleinere spelers."Op die manier omzeilen ze zelf de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen."

Volgens Dorrepaal kan een eeuw ervaring van de brandweer met chemiche branden belemmerend werken. "De wereld verandert snel. Er waren destijds geen plastic verpakkingen die niet bestand zijn tegen vuur. Nu is al dat HFA 33 opgeslagen in die plastic 1000 liter containers die je overal bij de boeren ziet staan als regentanks.

De afdeling communicatie van de gemeente Breda, waarheen nog steeds alle vragen over de brand gedirigeerd worden, wil niet ingaan op gericht vragen over de inhoud van de brandweerlijst. "Daarvoor moet u bij het Openbaar Ministetie zijn", aldus een woordvoerder.

De woordvoerder van het openbaar ministerie zegt dat de brandweerlijst onderdeel uitmaakt van het justitiëel onderzoek naar Chemie-Pack. "Op dit meoment doen we nergens uitspraken over. Niet over het onderzoek en niet over de inhoud van de brandweerlijst, want die maakt deel uit van het onderzoek.

Volgens toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam brandt HFA 3033 zeer heftig, maar brandt het redelijk schoon op. "Het resultaat is water en koolstof."


Posted: January 13, 2011 11:18 AM (742 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .