logo-bns-app.png« Geld via Twitter naar Kaddafi | Index | Kaal: eigen schuld »

April 16, 2011, by Léon Krijnen

Geen Apaches met spandoeken op Gilze-Rijen   

Jan-Kleian.jpg
Voorzitter Jan Kleian van de ACOM bij de poort op vliegbasis Gilze-Rijen

Voorzitter Jan Kleian van de ACOM, de bond van defensiepersoneel, onderdeel van het CNV, kwam vrijdagmorgen de stemming van zijn leden peilen op vliegbasis Gilze-Rijen.In tegenstelling tot eerder bijeenkomst eerder deze week elders in het land was de opkomst was niet massaal, want de vrijdag is kennelijk ook bij defensie de meest geschikte dag om te snipperen.

In de officiersmess wreef Kleian 250 personeelsleden van de luchtmacht nog maar eens in om onder geen beding ontslag te nemen als ze nog een andere baan gevonden hadden.

De stemming was wel hetzelfde als in alle kazernes, en militaire havens en vliegvelden. Frustratie, boosheid en teleurstelling zetten volgens Kleian ook op Gilze-Rijen de toon. Al hoorde hij vrijdagmorgen geen oproep om militair materieel in te zetten bij eventuele acties. "Dat heb ik hier niet gehoord", aldus Kleian, "maar ik heb er wel voor gewaarschuwd dat dat het stomste is wat je kan doen. Als je door defensie echt over het hek gezet wil worden, moet je dat doen."

In de regio West-Brabant zullen derhalve geen Apaches, Cougars of F16's overvliegen met spandoeken er achter. In kazernes in Amersfoort en Eindhoven werd door boze militairen wel geopperd om met militair materieel kruispunten te bezetten of bij het aanbreken van de dag files te veroorzaken op rondwegen.

"Absoluut uit den boze," aldus Kleian, "en ik geloof dat ze dat iedereen dat nu ook wel begrepen heeft. Wat niet wegneemt dat ik de gevoelens van iedereen die pardoes weggesaneerd dreigt te worden, ook goed begrijp."

Volgens Kleian zouden de afgelopen dagen jonge militairen gevraagd zijn om vrijwillig ontslag te nemen om op die manier ruimte te maken voor oudere collega's. "Niet doen," aldus de voorzitter, "zolang je geen nieuwe arbeidsovereenkomst hebt die door beide partijen ondertekend is." Defensie heeft werknemers die werkzaam bij een onderdeel dat wordt opgeheven beloofd dat ze niet aan een dienstverplichting gehouden zullen worden en dat ze ook geen studiekosten terug hoeven te betalen.

"Maar doe dat alleen maar als je een baan hebt, dichtgetimmerd met een contract", hield Kleian zijn leden in Gilze-Rijen voor. "Want als je zelf ontslag neemt en je komt vervolgens niet aan de bak, dan heb je ook geen recht op een uitkering."

Volgens de ACOM zal door de ontslagronde een golfbeweging op gang komen. "Dat hebben we eerder gezien. Je kan zo uitrekenen dat defensie in 2016 ruim 4000 man tekort gaat komen."

Kleian liet weten dat een multi-inzetbaar leger volgens hem niet zonder tanks kan. "De bemanningen van die tanks staan nu het zwaarste op de tocht, terwijl het voor hen heel moelijk zal zijn om een andere baan te vinden. Voor een vlieger zal het wellicht gemakkelijk zijn om ergens aan de bak te komen, net als sommige technische specialisten. Maar waar moet je gaan solliciteren als bewapeningsspecialist van een Leopard"?

Posted: April 16, 2011 12:58 PM (479 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .