logo-bns-app.png« Lach niet! | Index | Virtual home button op de iPhone »

August 18, 2012, by Léon Krijnen

Mag je zelf wel een biertje drinken?   

biertje.jpg

Sporters in heel Nederland hebben de afgelopen twee jaar massaal gebruik gemaakt van de website van NOCNSF waar een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) behaald kan worden. Ruim 22.000 leden van de ongeveer 75 bij NOCNSF aangesloten sportbonden hebben het IVA via de website behaald.

Wie minstens zestien van de twintig voorgeschotelde multiple choice-vragen goed weet te beantwoorden, ontvangt per ommegaande zo’n certificaat om uit te printen. Net als het bestuur van de vereniging waar de geslaagde lid van is. Voor de verplichte registratie die volgens de regels van de Drank- en Horecawet in de kantine aanwezig moet zijn.

Die wet vereist dat er altijd minstens één barvrijwilliger aanwezig is die een IVA heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOCNSF heeft het IVA, zoals het vanaf december 2009 via internet gratis wordt aangeboden, samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB ontwikkeld.

Op de website is er, naast uitleg over de Drank- en Horecawet, aandacht voor de schade die alcohol toe kan brengen aan hersenen van jongeren. Met het aan de test gekoppelde e-learningsysteem willen NOCNSF en sportbonden de kennis en het bewustzijn over verantwoord schenkbeleid bij barvrijwilligers vergroten en de kans dat minderjarigen alcohol in de kantine verkrijgen verder verkleinen.

De naleving van de wet wordt nu gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Vanaf 2013 zullen de controles in het kader van de vernieuwde Drank- en Horecawet verricht worden door de gemeentes die de horecavergunning afgegeven hebben. Sportverenigingen waar getapt wordt op momenten dat er geen houders van een IVA aanwezig zijn, kunnen geconfronteerd worden met hoge boetes en het intrekken van de horeca-vergunning.

Het behalen van het certificaat is niet moeilijk. De twintig vragen worden willekeurig opgelepeld uit een poule van honderd vragen. Wie meer dan vier antwoorden fout heeft, moet opnieuw beginnen en krijgt dan weer geheel of gedeeltelijk nieuwe vragen te beantwoorden. Na iedere foute klik volgt een pagina met uitleg.

Voorbeeld van een prangende vraag: mag je als barvrijwilliger zelf een biertje drinken tijdens je dienst?

Antwoord: nee. Het model bestuursreglement 'Alcohol in Sportkantines' stelt dat het niet is toegestaan alcohol te gebruiken gedurende je bardienst.

Hier kun je het cerificaat halen: http://nocnsf.nl/iva

Posted: August 18, 2012 01:24 PM (367 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .