logo-bns-app.png« Nick Sulkers maakt naam als 'cookiemeldingenkiller' | Index | De iWatch in een buigzame glazen toekomst »

February 10, 2013, by Léon Krijnen

De boetebase   

boetebase.jpg

Wie bij de les en gezond van lijf en leden is, kan binnen zes maanden Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) worden. Mooi, want iemand moet het doen, de vervelende werkjes waar we met zijn allen iets aan hebben. Veel mensen kunnen in de huidige recessie niet al te kieskeurig zijn als het om een baan gaat.

Ook al acht ik mezelf redelijk flexibel, zelfs werkloos met een paar van de honger krijsende bloedjes van kinderen zou ik achter mijn oren krabben als het UWV me een BOA-cursus aan zou bieden.

Maar niet omdat ik het werk beneden mijn stand of overbodig zou vinden. We kunnen nou eenmaal alleen maar in redelijke harmonie met elkaar samenleven door duizenden regels af te spreken. Iemand zal ze vervolgens moeten controleren, en bij overtredingen moeten straffen. Het kan niet anders. Iemand moet het doen.

Mijn aarzeling betreft meer het gegeven dat je als BOA pispaal bent van een groeiende contingent landgenoten dat net zo luidkeels als onbeschoft is.

Ik vermoed dat ik niet bijster geschikt ben om met dat soort mensen en hun reacties om te gaan. Dat gezegd hebbend; de boetes die een BOA uitdeelt, zijn soms van de gekke. Zoals 90 euro omdat de kliko een paar uur te lang aan de straat staat, of 360 euro voor een joch van 13 dat een blikje op straat gooit.

Maar die bedragen worden bepaald door het ministerie van Veiligheid en Justitie en door de gemeente waar u woont, dus die kun je de BOA niet kwalijk nemen.

Als u 'Boetebase' vraagt aan Google krijgt u een keurig lijstje met wat het u kost als u iets doet wat niet mag.

Wildplassen/poepen: 130 euro.

Doe de komende dagen uw voordeel met een hiaat dat ik in de wet ontdekt heb, zonder garantie mijnerzijds.

Er staat geen dubbele sanctie op het plegen van die twee overtredingen tegelijkertijd, mocht de nood té hoog zijn.

Maar niet meer boos worden op de BOA.

Afgesproken?

Posted: February 10, 2013 01:20 PM (325 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .