logo-bns-app.png« Provinciaal | Index | Utopia »

December 31, 2013, by Léon Krijnen

Facebook begint een bejaardentehuis te worden   

oldfb.jpg

Facebook is aan het eind van 2013 nog steeds 'King of Social Media'. Maar de groei is er uit: vooral in de Verenigde Staten is er nauwelijks aanwas. Facebook is aan twee kanten de klos: wat er nog bijkomt is bejaard. Alleen in de groep 65+ komen er gebruikers bij. De afgelopen maanden is door verschillende onderzoekers gesignaleerd dat steeds meer jongeren Facebook links laten liggen, nieuw is de constatering dat er ouderen voor in de plaats komen.

Van alle actief communicerende gebruikers van sociale netwerken in de US of A is het percentage volwassenen ruim 70% procent, volgens een onderzoek van Pew Internet Research, waarvan de resultaten deze week ondermeer op TechCrunch gepubliceerd werden.

De cijfers van het onderzoek van Pew zijn op een klassieke methode tot stand gekomen: via telefonische interviews onder 1800 respondenten van 18 jaar en ouder. In opdracht van Pew uitgevoerd door het gerenommeerde Princeton Survey Research Associates International. Dat geeft klassiek betrouwbare resultaten (95% zekerheid met een mogelijke afwijking van plus of min 2.6). Hier de verantwoording van de gehanteerde methode. Hoe dan ook betrouwbaarder dan de cijfers dan wat Facebook daar zelf over kwijt zou willen. Belangrijkste verschil: in de resulaten van Pew wordt het werkelijk gebruik meegenomen, en dat is iets anders dan geregistreerd gebruikers.

De afgelopen maanden is door verschillende onderzoekers gesuggereerd dat de jongeren die naar andere platformen verkassen - WhatsApp, Snapchat, Vine, Flickr, Instagram, Foursquare, Reddit en zelfs Twitter - dat doen omdat ze hun ouders niet op Facebook tegen willen komen.

Opvallend, en wat mij nieuwsgierig maakt: Pew heeft Google Plus niet meegenomen in het onderzoek. Met het contingent onderzoeksbureau's in die markt - geen idee hoeveel er iedere jaar bijkomen - is het een kwestie van tijd voor een ander daarmee uitpakt.

Linkedin staat volgens Pew op de tweede plaats na Facebook, met een marktaandeel van 22 procent en afgelopen jaar overigens nog maar 2% groei. Gevolgd door Pinterest volgt met 21% actieve gebruikers, Twitter met slechts 18% , en Instagram met 17%.

Verder zou 63% van alle Facebook gebruikers dagelijks ingelogd zijn, van Instagram 57%, op Twitter 46% en Pinterest 23%.

Volgens Multiscope, dat twee weken geleden de bewoners van sociaal digitaal Nederland op een rijtje zette, komen Amerikaanse cijfers hier enigzins overeen. Al is Facebook hier afgelopen jaar volgens Multiscope met 7% gegroeid. Dat is fors minder dan tussen 2010 en 2012, toen het gebruik met 44% steeg. In het overzicht van Multiscope zijn geen leeftijden opgenomen. Maar het zou me niet verbazen als hier hetzelfde aan de hand is als in de Verenigde Staten, en dat het grootste aantal nieuwe gebruikers onder die 7% ook ouder dan 65 is.

Posted: December 31, 2013 11:50 AM (439 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .