logo-bns-app.png« Wat zit er allemaal in? | Index | IBAN »

July 12, 2014, by Léon Krijnen

Het probleem Nouhi   

hans-spekman.jpg

Als ze binnen de PvdA, in Amsterdam, in Den Haag, in Rotterdam, in Nederland, de afgelopen jaren net zo snel besloten en gehandeld zouden hebben als in Breda, dan zouden de sociaal democraten er aanmerkelijk beter voor staan dan nu. Hoewel natuurlijk vooral door de snelheid waarmee het Bredase raadslid Jamal Nouhi door de afdeling Breda geëxcommuniceerd werd, die affaire tot landelijk nieuws gepromoveerd werd.

Van mij mag iemand vinden wat Nouhi over homo’s denkt, en hij mag dat hardop zeggen. Ook al zijn het flagrante nonsens, bovendien beledigend en kwetsend.

Omdat we in een gezegend land leven, met vrijheid van meningsuiting voor allen, dus laat lekker kletsen.

Maar je kan niet functioneren als lid van een partij als je met stupide uitlatingen dwars ingaat tegen iets waar je als lid van die partij voor moet staan.

Daarom was het ditmaal nogal gemakkelijk scoren voor de afdeling Breda.

Die in de weken daarvoor in de kwestie over de vluchtelingen die in de Bredase Koepel gehuisvest gaan worden, als rode katers om de hete brij bleven puffen en blazen, zonder iets hardop te durven zeggen.

Maar ja, wat verwacht je anders met een voorbeeld als Didi Samsom die om hete brijen draaien beter beheerst dan Wim Kok in zijn beste dagen?

Waren alle PvdA’ers maar zo als partijvoorzitter Hans Spekman. Klassiek PvdA; een groot hart op de juiste plaats, zeer betrokken met alle mensen en alle zaken waar hij voor staat, en iemand die nooit een blad voor zijn mond neemt, recht voor zijn raap.

Mooie vent. Ik koester het sterke vermoeden dat er vanuit Breda een telefoontje naar Spekman gepleegd is met de vraag hoe het probleem Nouhi op te lossen.

Want was Samsom om advies gevraagd, dan zaten ze nu nog nachten te vergaderen om de de knoop nooit door te hakken.

Posted: July 12, 2014 09:39 PM (302 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .