logo-bns-app.png« ISDN én een zwart bakelieten wandtoestel | Index | Nooit een tellertje vertrouwen »

September 20, 1997, by Léon Krijnen

Spammerslammer: stop Jessica, Good Times en Pen Pal   

Er zijn van die dagen dat ik 's morgens de computer aanzet en vervolgens opgelucht ademhaal omdat er slechts negen e-mailtjes tot mij willen komen. Maar al te vaak is het een veelvoud van negen, en tesamen vormen zij een breed spectrum van wat er zoal reilt en zeilt over de elektronische snelweg. Soms zijn het maar korte kattebelletjes waarin blijk gegeven wordt van onvrede óver dan wel instemming mét bepaalde onderwerpen die in de krant aan de orde gekomen zijn, soms is het onzin, soms reclame, soms verzoeken om een enquête in te vullen, er zijn ketting- en bedelbrieven, aanbiedingen en vragen.

U begrijpt het al; een elektronische brievenbus verschilt niet zoveel van een virtuele, waarachter je af en toe ook struikelt over stapels bedrukt papier waarvan een substantieel gedeelte zonder dat het ooit gelezen wordt van het voorvoegsel 'oud' voorzien wordt.

Waar het e-mail betreft, begin je een hoop van die berichten door ervaring te herkennen aan de 'headers' en die verwijs je met een simpele click op een button naar de prullenmand. Waar tegenwoordig steeds meer mensen een sticker op hun brievenbus geplakt hebben waarmee de bezorgers te kennen gegeven wordt dat ze de bezorging van al dat ongevraagde moois niet op op prijs stellen, beginnen er nu ook verschillende programma's op te duiken waarmee je ongewenste e-mail buiten de bus kan houden. Filters heten die programma's, en ze doen wat de naam inhoudt: e-mail die aan u gericht is filteren met een zeef waarvan u de grofheid van de mazen zelf naar wens in kan stellen.

Als u eens rondneust op de shareware-sites van Tucows en Shareware.com treft u daar verschillende filters aan die u de nodige flauwekul kunnen besparen. Een programma dat mij wel wat lijkt, maar dat alleen maar om de schitterende naam die ze erop geplakt hebben is de Spammerslammer, en dat is te vinden op de gelijknamige website. Dat het gratis is, is ook nog meegenomen, al wijzen de makers er wel op dat het nog een beta is, waar geen rechten of garanties aan verbonden kunnen worden. Dus achteraf niet zeuren als u dat e-mailtje van de Staatsloterij niet aangetroffen heeft, dat ditmaal toevallig geen reclame was, maar de melding van het winnen van de jackpot die inmiddels vervallen is. Pech gehad.

Als de Spammerslammer geïnstalleerd is doet u er goed aan om te beginnen met drie namen in het filter te tikken: Pen Pal Greetings, Good Times Virus en Jessica Mydek. Ik wed dat minstens een van de drie bij iedereen die regelmatig e-mail ontvangt een lichtje doet ontbranden. Ik help u uit de brand. De eerste twee, Pen Pal Greetings en Good Times Virus, zouden virussen moeten zijn, en het derde, een negenjarig Amerikaans kankerpatiëntje. Wellicht bestaat er een computervirus dat Pen Pal (of een variatie daarop) heet, wellicht is hetzelfde het geval met Good Times (of een variatie), wellicht bestaat Jessica Mydek (of zoiets).

Wellicht, maar feit is dat alledrie in cyberspace bezig zijn met een oneindige levenscyclus in kettingbrieven, zodat ze alledrie minstens eens in de twee maanden in de bus vallen. Bij Pen Pal en Good Times wordt iedere keer uitgelegd dat het om een levensgevaarlijk virus gaat en dat op het moment dat je een e-mailtje opent dat als titel Pen Pal of Good Times heeft het virus onmiddellijk toeslaat en je harde schijf onherstelbaar beschadigt.

Onzin, want een e-mailtje kan onmogelijk een virus bevatten. Ik zeg er wel meteen bij dat aan een e-mailtje wel in de vorm van een zogenaamde attachment een programma kan hangen en dát kan wel degelijk een virus bevatten. En als aan een e-mailtje een attachment hangt in de vorm van een Word-document dan kan daar een macro inzitten en die kan vervelende dingen doen. Wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet is dat HTML-documenten als aanhangsel van e-mail verstuurd worden en omdat HTML-documenten Java- of Active X-scripts mee kunnen dragen is het daarmee eigenlijk ook oppassen geblazen. Maar het is absoluut onmogelijk dat alleen de tekst van een e-mail een virus bevat, dus maakt u zich geen zorgen als Pen Pal en/of Good Times zich aan uw voordeur melden.

Ik heb ze nog nooit mogen ontvangen, maar het vervelende is dat die waarschuwingen maar terug blijven komen, en alsmaar doorgestuurd worden, aan de headers te zien soms aan tientallen of honderden adressen tegelijkertijd; pure verspilling van tijd en van bandbreedte.

Om van die Jessica Mydek maar niet te spreken. Die kettingbrief kreeg ik ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden voor de eerste keer en toen had het arme kind nog maar een maand of twee te leven vanwege een ongeneeslijke hersenziekte. Net als bij Pen Pal en Good Times zijn er, zoals dat bij iedere 'urban legend' het geval is, nogal wat variaties op het thema in omloop. In de meest voorkomende 'Mydek' wordt verzocht om de kettingbrief naar zoveel mogelijk adressen door te sturen, waarbij een of andere liefdadige stichting in Amerika per verzonden e-mail één dollarcent krijgt overgemaakt. Van wie en door wie staat er niet bij, en dat kan ook niet omdat het honderd procent flauwekul is.

Over de onnodige paniek paniek die Pen Pal en Good Times soms aan blijken te kunnen richten, hebben we vorig jaar al eens een stukje in de krant gehad. Toen kwam er een paniek-fax binnen van een niet nader te noemen Bredase multinational waar ze Good Times zó serieus namen dat ze bijna het hele netwerk plat gegooid hadden nadat een mededwerkster verschillende e-mails onder die titel had aangetroffen.

Dat was overigens in dezelfde week (eind februari, en 1996 was een schrikkeljaar) van andere nonsens die destijds met veel tam-tam op internet rondraasden. Toen werd iedereen verzocht mee te doen aan 'grote schoonmaak op de schrikkeldag' teneinde snelheid en bereikbaarheid van het net te verbeteren. Ook al in de vorm van verschillende kettingbrieven die begin 2000 (volgend schrikkeljaar, om over de Millenium-bug, zie hierboven, nog maar niet te spreken) ongetwijfeld opnieuw op zullen duiken.

Kort en goed: lees onbezorgd ieder e-mailtje dat binnenkomt, maar zorg wel dat u een bijdehandse én bijdetijdse virusscanner aan heeft staan als u een programma aan het wegschrijven bent dat eventueel aan zo'n e-mailtje hangt, of als u een programma dat u gedownload heeft, voor de eerste keer laat draaien of aan het uitpakken bent.

En doe intussen uw voordeel met Spammerslammer of een ander e-mail-filter. Ik denk dat ik er maar eens eentje ga installeren. Vrees niet; natuurlijk komt uw naam niet bovenaan de lijst van diegenen te staan die mijn mail-box niet meer binnenkomen. U blijft wellekome. Good Times en Pen Pal's daarentegen komen er niet meer in.

En Jessica Mydek? Als ze inderdaad leeft en nóg steeds ziek is heeft ze mijn zegen, als ze inmiddels overleden is aan die ongeneeslijke ziekte dan hebbe God haar ziel.

Posted: September 20, 1997 05:42 PM (1135 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .