logo-bns-app.png« 'Had u maar een back-up moeten maken' | Index | Unsubscribe: haal me van die mailing list af! »

May 30, 1998, by Léon Krijnen

Onze online-diensten nu ook gefuseerd   

We hebben de afgelopen weken nogal wat reacties gekregen van trouwe bezoekers van de twee voormalige websites van Het Brabants Nieuwsblad Online en Dagblad De Stem Online. De twee online-diensten waren al op 9 mei, tegelijkertijd met de afsluiting van het fusieproces van de twee papieren kranten, in één gecombineerde website opgegaan, maar vanwege enkele praktisch redenen moest dat nog even gebeuren onder domeinnaam www.stem.nl

Daaraan is afgelopen woensdag een einde gekomen. Op klokslag twaalf op 27 mei, en dat de omschakeling op exact dat tijdstip plaatsvond was puur toeval, is de index-file in de 'root' van www.stem.nl vervangen door een zogenaamde meta-tag, zeg maar een automatische elektronische wegwijzer, die de bezoekers van stem.nl binnen enkele seconden doorsluist naar www.bnstem.nl

Tegelijkertijd werd een nieuwe index op www.bnstem.nl geplaatst, waarmee, zonder dat er een lint is doorgeknipt, het nieuwe domein van BN/DeStem geopend was. Wat vanwege praktische redenen nog korte tijd blijft draaien op stem.nl zijn enkele e-mail-adressen, zoals bijvoorbeeld [email protected], [email protected] en nog enkele andere. Overigens maakt het niet zoveel uit wat u voor het apenstaartje zet want een programmaatje zorgt ervoor dat alles dat naar @stem.nl gestuurd wordt, in ieder geval bij ons terecht komt, ook al maakt u een tikfoutje in het adres voor de apenstaart.

Er is meer gaande dan alleen het veranderen van de domeinnaam, zoals nogal wat lezers met kennelijke tegenzin geconstateerd hebben. De nieuwe domeinnaam draait namelijk niet meer op de server in Limbricht, onder de rook van Sittard, die u de afgelopen drie jaar van dienst geweest is. De host, waarop onze website nu gehuisvest is, is een server van Business Publications in Amsterdam (BPA), net als deze krant en de uitgeversmaatschappij waaronder hij ressorteert (ZWN), een dochter van VNU.

Met het omzetten van het ene domein naar het andere, van de ene server naar de andere, is de afgelopen weken nogal wat komen kijken. Dat heeft zijn weerslag gehad op kwaliteit en kwantiteit van de digital editie. Ién klacht is luid en duidelijk doorgekomen: 'we kunnen niet meer, zoals vroeger, door het nieuws van de afgelopen week bladeren'. Kennelijk is er een vast contigent lezers dat een keer in de week aanlogt, de zes dagen van de week in bijvoorbeeld de rubriek sport of Brabant binnenhaalt, en die daarna op zijn gemak off-line doorleest.

Of die mogelijkheid terug komt? Jazeker, en meer dan dat, maar vanwege het omzetten naar een totaal nieuwe structuur hebben we er tijdelijk van af moeten stappen. In die nieuwe structuur komt al het nieuws dagelijks in een enorme directory te zitten, die u niet echt ziet. Wat u wel ziet zijn de verschillende dagelijkse rubrieksindexen zoals u dat gewend was, en die voor u in die 'bak' een bepaalde hoveelheid verhalen onder 'zeeland' of 'binnenland' opvissen vanuit het vertrouwde navigatieframe aan de linkerkant van de voorpagina.

Daarnaast is er een zoekmachine op de site zelf losgelaten, waarmee u bijvoorbeeld te kennen kunt geven al het nieuws uit de rubriek sport van vorige week woensdag op te willen halen. De resultaten van die zoekmachine zullen pas compleet worden naarmate die nieuws-directory groter wordt. Nu staat helemaal rechtsonder op de voorpagina al een bescheiden linkje ('zoek') waarmee u die zoekmachine al eens kan proberen.

Let wel: het gaat hier aleen maar om dingen die in HTML op de site gestaan hebben. Ook al zijn dat vaak of meestal verhalen die ook in de krant gestaan hebben: deze zoekmachine indexeert alleen de site en is iets anders dan het archief. De toegang tot het archief, een data-base van enkele honderdduizenden verhgalen, zoals die de afgelopen twaalf jaar in de krant gestaan hebben, is gaande de verbouwingswerkzaamheden ook tijdelijk afgesloten. Daarop wordt momenteel een nieuwe 'search-engine' geschreven die we op korte termijn hopen te kunnen presenteren.

Verder zult u de komende tijd advertentie-mogelijkheden aantreffen op de website. Personeels-, rubrieks en bijvoorbeeld huizenadvertenties zullen binnenkort niet alleen via de site te raadplegen zijn, maar ook op te geven zijn.

De slagboom voor het 'Forum', het digitale plein waarop naar hartelust gediscussieerd kan worden over actuele zaken, is nog even neer, maar ook daarvoor geld hetzelfde. Op de nieuwe site zullen we sneller en vaker op de actualiteit inspringen en u uitnodigen om u zegje te doen op dat podium.

Het nieuwe gastenboek is inmiddels wel geopend. Daar kunt u alvast laten weten wat u van de nieuwe site denkt, wat er mis mee is, wat er verbeterd moet worden, wat volgens u weg mag, of wat volgens u nog toegevoegd moet worden. U kunt er zelfs een waarderingscijfer achterlaten. En jawel, of u ons nou een één of een tien geeft, dat cijfer blijft gewoon staan.

Posted: May 30, 1998 10:00 AM (774 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .