logo-bns-app.png« Een echt boek, gemaakt door jezelf | Index | Hondenstront »

April 12, 2008, by Léon Krijnen

Borstvoeding   

borstvoeding.jpg

Jammer dat Els Borst geen minister van Volksgezondheid meer is, want dat associeert wat gemakkelijker dan Ab Klink.
Die nu gehoor geeft aan een door de Kamer gesteunde motie van de ChristenUnie en van de Nederlandse vrouw eist dat kersvers kroost voortaan massaal via de borst gevoed wordt. Kan dat dat niet live, dan maar afkolvend, maar het moet gebeuren!

Copyright: BN/DeStem

Je vraagt je om te beginnen stomverbaasd af of ze daar in Den Haag niks beters te doen hebben, en vervolgens geïrriteerd waar ze zich nu weer mee bemoeien. Ik geloof best dat wetenschappelijk onderzoek uitgewezen heeft dat borstvoeding beter is voor zowel kind als moeder, maar laat ouders lekker zelf uitmaken hoe ze hun kind (op)voeden.

Bovendien worden ze door vroedvrouwen en consultatiebureaus bestookt met relevante informatie, terwijl het arbeidsrechtelijk al netjes geregeld is. Werkende moeders hebben recht op de sleutel van een fatsoenlijke ruimte waar ze af kunnen kolven en op een koelkast van de baas. Bij gebreke voldoet een telefoontje naar de OR of de ARBO-dienst; de bemoeizucht van de overheid is ook nog volslagen overbodig.

Een paar maanden geleden werden de resultaten van een ander wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd: mannen die als puber en jong volwassene het meest geëjaculeerd hebben, maken als bejaarde het minste kans op prostaatkanker. Daar kan André Rouvoet ook mee scoren, dunkt me. Het wachten is op een motie van de ChristenUnie waarin de Nederlandse jongens opgedragen wordt om zo vaak mogelijk te masturberen.

Posted: April 12, 2008 08:41 PM (242 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .