logo-bns-app.png« Bemoeiziekte | Index | De golfjeugd swingt op Princenbosch »

August 10, 2010, by Léon Krijnen

Lokjongeren nu ook barkeepers laten testen?   

ein-prosit.jpg

De door de commissie Fränzel gepresenteerde nota 'Daadkrachtig drugsbeleid' maakt het een en ander los in de regio. Niet door de hoofdlijnen ervan, die voortborduren op de titel, maar vooral omdat het woord 'alcohol' er tussen de regels in opgedoken is.

Link: Bemoeiziekte

In het rapport pleiten de opstellers voor een versterkte aanpak van soft- en harddrugs. Een van de aanbevelingen er in is dat ook voor de verkoop van alcohol in de horeca een leeftijdgrens van 18 jaar zou moeten worden gehanteerd.

'Wanneer dit wettelijk mogelijk is', staat er in het rapport te lezen.

Of het om te beginnen ooit zo ver komt, is nog maar de vraag. Over een dergelijk wetsvoorstel is weliswaar gedebatteerd in de Tweede Kamer, maar voordat dat debat afgerond werd, sneuvelde het kabinet.

De afhandeling van het debat kan nog maanden op zich laten wachten. Daarna is het nog maar de vraag of er een meerderheid voor die leeftijdsverhoging zal zijn.

GGD Nederland, het Trimbosinstituut, het Nederlands instituut voor alcoholbeleid (STAP) en Novadic-Kentron zouden zo'n verhoging een goede zaak te vinden. De Voedsel- en Warenauthoriteit, die de belangrijkste verantwoordelijke voor de naleving van de wet zou worden, houdt zich voorlopig op de vlakte.

De horeca wijst het plan af als praktisch onhaalbaar, en waarschuwt ervoor dat alleen maar meer jongeren het illegaal op een drinken zullen gaan zetten.

GGD, Trimbos en STAP stuurden dit voorjaar een open brief naar de Tweede Kamerleden, waarin aangedrongen werd op verhoging van de leeftijd. Dat omdat het verhogen van de grens een van de meest effectieve maatregelen zou zijn om schadelijk alcoholgebruik door jongeren aan te pakken. Dat is ook de opvatting van Roel Hermanides, lid van de raad van bestuur van de instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron. Tegelijkertijd pleit hij ervoor, net als Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland, om de verhoging van de leeftijd als een onderdeel van een pakket maatregelen te zien.

"Jongeren én hun ouders goed voor blijven lichten," aldus Hermanides, "dat werkt ook goed. Net zoals die spotjes van Postbus 51, waarin jongeren voor de effecten van alcoholmisbruik worden gewaarschuwd." Volgens Esther Slootweg, fractievoorzitter van de afdeling Zuidwesthoek van D66, zou voorlichting op scholen en door ouders voldoende moeten zijn.

"Kijk maar naar de drooglegging in het Amerika van de jaren twintig. Die heeft het illegaal stoken en drinken juist verergerd. Hebben we daar dan niets van geleerd? Dit is de zoveelste betuttelende maatregel die niet gaat werken. Het probleem zal op die manier niet verminderd worden, maar alleen maar verplaatst, en zelf misschien verergerd."

De Voedsel- en Warenautoriteit maakte eerder gebruik van 'lokjongeren' om te controleren of supermarkten zich aan de regels houden. Nu ook vijftienjarige lokjongeren de cafés in barkeepers te testen? Een woordvoerder van de VWA wil daarover nog niets zeggen. "Wij zijn handhavers, dus over wet zelf heb ik geen mening. Verder speculeren we niet op een wet die er nog niet is. We wachten de discussie af, en als de wet ondertekend is, zullen we kijken wat we moeten gaan doen."

Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse gemeenten zou 60 tot 70 procent van de gemeenten voorstander zijn van een leeftijdsverhoging. Drie jaar geleden bleek al uit een onderzoek van het NIPO dat driekwart van de Nederlandse bevolking de leeftijdsverhoging zou steunen.

Opmerkelijk: tweederde van de bezoekers van de website van BN/DeStem zegt in een stemming van een verhoging van de leeftijd van 16 naar 18 flauwekul te vinden.

Posted: August 10, 2010 10:22 AM (572 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .