logo-bns-app.png« Het is mooi aan de overkant | Index | Moerdijk en Strijensas »

January 08, 2011, by Léon Krijnen

De grote schoonmaak is begonnen   

schoonmaak.jpg
Het riool wordt leeg gezogen aan de Oostelijke Randweg.

De grote schoonmaak op Moerdijk na de megabrand bij Chemie-Pack is gisteren begonnen. Sloten werden afgedamd, riolen met opblaasbare rubberen ballen afgedicht, bluswagens opgeruimd, slangen opgerold.

Google Maps: Google/Yu5sm
Fotoalbum: Brand Moerdijk

Mannen in witte en gele pakken en persluchtmaskers zogen sloten en riolen leeg. Met verontreinigd bluswater gevulde tankwagens van verschillende bedrijven, waaronder ATM, AVR en Reyn, reden af en aan naar ATM, aanpalend aan de door de brand verwoeste buren Wärtsilä en Chemie-Pack.

Volgens general manager Eric Langedijk van ATM wordt al het verontreinigd oppervlakte- en rioolwater tot nader order opgeslagen in een grote tank op het terrein van ATM. Hoe groot, dat wilde hij niet zeggen: "Nee, ik ga niet over volumes praten."

Al voordat het vervuilde water in de tank geloosd is, maar ook daarna worden er metingen verricht. "Nu is het wachten op de uitslagen en analyses. Daar gaat een paar dagen overheen, we verwachten in de loop van maandag of dinsdag de resultaten. Op basis daarvan wordt besloten wat wij behandelen en wat er naar Afvalverwerking Rijnmond (AVR) gaat. Wij zijn gespecialiseerd in biologische verwerking, AVR is de verbrandingsspecialist."

Als het vervuilde water uit de sloten en riolen verwijderd is, zal er op het terrein van Chemie-Pack nog ruim 20.000 vierkante meter grond afgegraven moeten worden. Langedijk zegt nog niet te weten of hij die opdracht krijgt, "maar we zijn daar goed voor uitgerust en we zitten er dicht bij."

Dergelijke opdrachten worden in de regel volgens offertes afgewerkt en niet volgens de geldende regels voor een Europese aanbesteding. "Dat zou niet kunnen. Omdat het om een calamiteit gaat, worden dit soort zaken zo snel mogelijk afgewerkt, maar er gelden wel regels."

Een van zijn concurrenten is Aad van Wijngen, eigenaar van Ecoloss Project uit Pernis, specialist in opruimwerkzaamheden na incidenten zoals in Moerdijk.

Volgens Van Wijngen is haast geboden. "Je moet beginnen vóórdat alles zich via het grondwater gaat verspreiden. Maar eerst moet je heel goed meten welke concentraties zich waar bevinden. Voordat je laarzen ineens oplossen en je in je blote poten staat, laat ik het zo maar zeggen."

Van Wijngen zegt ook dat nu gebruik gemaakt moet worden van de heersende lage temperaturen. "Wat nu in de grond zit, verdampt gemakkelijker bij hogere temperaturen, zodat je dan meer kans hebt op overlast."

Overigens is het volgens Van Wijgen van Ecoloss en Langedijk van ATM te doen gebruikelijk dat zich voor dit soort saneringen ook grote aannemers en slopers inschrijven.

Volgens een woordvoerder van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer kan een aantal telers voorlopig geen spruiten, groene kool, boerenkool of savooiekool oogsten of leveren.

Volgens Arie Verhorst van LTO zijn de acute gevolgen beperkt doordat er momenteel weinig gewassen meer in de volle grond staan. Hij denkt dat het vooral zal gaan om spruiten en prei. Verhorst zegt dat nu eerst het getroffen gebied in kaart worden gebracht en er duidelijkheid moet komen over stoffen die mogelijk zijn neergeslagen op het gewas.

Posted: January 8, 2011 04:58 PM (498 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .