logo-bns-app.png« iCloud foetsie met dank aan AppleCare | Index | Het woeste water »

August 09, 2012, by Léon Krijnen

Anonieme meldlijn steeds populairder   

102071284.png

DEN BOSCH – Vooral dankzij mensen die hun buik vol hebben van drugsdealers en ongure figuren in hun woonomgeving is het aantal meldingen bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ flink toegenomen. Het totaal aantal meldingen is in de eerste zes maanden van 2012 met 17 procent gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2011.

De medewerkers van de anonieme meldlijn op 0800-7000 ontvingen van 1 januari tot 1 augustus 7404 maal ‘waardevolle meldingen’, tegen 6327 in de eerste helft van vorig jaar. Een op drie telefoontjes wordt een officiële melding. Een groot gedeelte van de meldingen betreft gevallen die veel publieke verontwaardiging oproepen, zoals gevallen van moord en doodslag en zedenzaken.

Maar de meldlijn is dit jaar in toenemende mate gebruikt om de politie op het spoor te zetten van drugshandelaren en inbrekers in de eigen wijk of buurt.

Volgens woordvoerder Annemarie van der Burg van ‘Meld Misdaad Anoniem’ is er een verschuiving gaande van meldingen over henneptelers naar meldingen over drugsdealers. „Dan gaat het over dealen op straat, in huizen of over andere illegale verkooppunten. Sinds mei, toen de wietpas werd ingevoerd, hebben we een piek aan dat soort meldingen genoteerd.”

Terwijl het totaal aantal meldingen met 17 procent is gestegen, is het aantal meldingen over drugs twee keer zo veel omhoog gegaan. Tot nog toe is er bijna 1700 keer over handel in soft- of harddrugs gebeld, een toename van 34 procent. Meldingen over hennepteelt vallen daar nog buiten, het totaal aantal drugsmeldingen bedroeg ruim 4000.

Van der Burg zegt dat een en ander waarschijnlijk ook een gevolg is van de golf publiciteit rondom de invoering van de wietpas. „Mensen zijn daardoor misschien wat alerter geworden, maar we merken ook dat ze de overlast van dealers en alles wat daarbij komt kijken zat zijn.”

Op de site www.meldmisdaadanoniem.nl staat een overzicht van de meldingen die tot een resultaat hebben geleid in de vorm van aanhouding, vervolging en veroordeling. Zo werd bijvoorbeeld in juli in Bergen op Zoom voor 150.000 euro aan drugs in beslag genomen na een anonieme melding. Een maand eerder werden in Breda twee henepplantages in de Dr. Struyckenstraat en de Pauwstraat geruimd na anonieme meldingen.

Volgens Annemarie van den Burg leidt ongeveer 80 procent van de meldingen tot een onderzoek van de politie. Hoeveel daarvan uiteindelijk tot een veroordeling komen, is niet te zeggen. „Dat komt omdat het onderzoek en de rechtsgang soms heel lang duren. De afspraak met de politiekorpsen is dat er altijd teruggemeld wordt, maar we weten niet of dat ook altijd het geval is.”

Opzettelijk valse anonieme beschuldigingen komen volgens haar nauwelijks voor. „Om de kwaliteit van onze meldingen aan de politie te waarborgen, hanteren we bepaalde technieken in de vraagstelling.”

Via de website is de app voor android en iPhone inmiddels ruim 10.000 keer worden gedownload. Op de app, net als op de website, een serie foto’s van verdachten, de lijst met recente resultaten en uiteraard een rode button waarmee meteen 0800-7000 gebeld kan worden.

Het nummer van degene die dat doet komt daar niet in beeld, ook al heeft hij zijn nummerherkenning aan staan. Net zomin als de locatie van de beller, en het gesprek wordt niet opgenomen.

„Waar het ook om gaat, ons eerste en voornaamste doel is het handhaven van de anonimiteit van de mensen die ons in vertrouwen nemen.”

www.meldmisdaadanoniem.nl
iPhone app: www.goo.gl/yxHo7
android app: www.goo.gl/mAvZC

Posted: August 9, 2012 11:21 AM (557 words).   

Comment over here or on my Facebook wall . . .